• Register

Ali lahko v funkciji optimize.bisect spreminjam vrednost horizontale?

+4 votes
100 views
Vgrajena funkcija optimize.bisect išče ničle pri y = 0. Posikati moram ničle funkcije ko znaša y = 34. Zanima me ali lahko uporabim funkcijo optmize.bisect?
asked May 19, 2016 by najs (250 points)

1 Answer

+5 votes
 
Best answer

Lahko uporabite.

y - 34 = 0
answered May 19, 2016 by blaz (41,550 points)
selected May 20, 2016 by Marko Mihalec
...