• Register

Ali obstaja kakšna vgrajena funkcija za reševanje diferencialnih enačb z robnimi pogoji.

+7 votes
346 views
asked May 17, 2016 by dominikhocevar (220 points)

2 Answers

+3 votes
Pri strelski metodi morate uporabiti dve vgrajene funkcije, scipy.integrate.odeint in  scipy.optimize.root. Primeri so na 13. predavanjih.

Če uporabljate metodo končnih razlik, glejte numerično odvajanje (10. predavanje).

Za bolj konkretno pomoč,pa je najbolje da podate primer.
answered May 18, 2016 by blaz (41,550 points)
edited May 18, 2016 by blaz
+4 votes

Pozdravljeni!

Če gre za primer diferencialne enačbe na seminarju, kjer piše "robne pogoje določite sami" lahko določite tudi začetne pogoje in rešujete po enakih postopkih kot na vajah.

answered May 18, 2016 by Marko Mihalec (8,700 points)
...