• Register

Dvojna numerična integracija

+12 votes
189 views

Zanima me, kako bi numerično dvakrat integriral spodnjo funkcijo po isti spremenljivki (t)? Numerično integracijo znam uporabiti za enkratno integriranje, nevem pa kako bi izvedel drugi integral, saj mi prva numerična integracija vrne številčno vrednost.

fun = a * sin(t) dt

asked May 7, 2016 by lukas (950 points)
Pa saj če določeno integriraš (podane meje) vedno dobiš številčno vrednost?
Nevem če se razumemo.
Rad bi npr izračunal pot(x) v času T, na podlagi pospeška, ki je podan kot funkcija a, časa t.
Ena možnost je, da analitično izračunam x(t) kot dvojni integral funkcije a, obakrat po t in potem ovrednotim x v točki T.
Seminar pa zahteva, da problem rešim numerično. Če imam funkcijo:
a = lambda t, A: A * np.sin(t).
Vem, da lahko enojni določen integral numerično izračunam z uporabo spodnje funkcije:

y, napaka = integrate.quad(a, 0, 3, args=(10.0,)) # integrira od a=0 do b=3 po t, pri čemer vzame A=10.0

Kako izračunam dvojni določen integral funkcije a po t?
Lahko si pomagate tudi s tem vprašanjem in odgovori: http://pinm.ladisk.si/377/dvojno-integriranje

1 Answer

+8 votes
 
Best answer
Uporabi scipy funkcijo cumtrapz, ki namesto vrednosti integrala vrne seznam točk, ki jih nato lahko še enkrat integriraš
answered May 7, 2016 by Blaž Velkavrh (29,970 points)
selected May 8, 2016 by lukas
...