• Register

Težava pri posodabljanju pythona - python 2 ali python 3

+2 votes
232 views
Pri posodabljanju pythona z kodo v cmd:

pip install --upgrade "ipython[all]"

mi je javil napako in ob ponovnem zagonu se mi ni hotel odpreti.

Napaka je ta, da dobivam nelogične rezultate. Na primer za to enačbo:

sig_pr = Eq(sigma_pr,(1/2**(1/2))*((sigma_x - sigma_y)**2 + (sigma_y + sigma_z)**2 + (sigma_z - sigma_x)**2+6*(tau_xy)**2)**(1/2))

mi je izpisal namesto lepe pisave, da je sigma_pr enak 1, kar seveda ni prav.
asked May 13, 2015 by Rene Simsič (290 points)
edited May 13, 2015 by janko.slavic

1 Answer

+4 votes
 
Best answer
Ugotovil sem, da je težava v python 2 oz python 3. Python 2 namreč drugače obravnava deljenje z integer vrednostjo in v kolikor želim iste rezultate kakor v python-u 3, potem moram napisati "1." in ne "1"!

 (v python 3 dela normalno). Ugotovil, sem da enačbo izpiše, če jo napišem  na tak način (na 0,5):

Pri posodabljanju torej pazite, da namestite python 3!!!
answered May 13, 2015 by Rene Simsič (290 points)
selected May 13, 2015 by janko.slavic
...