• Register

Sprožitev več celic hkrat (jupyter notebook)

+10 votes
91 views
Zanima me, če se da več kod naenkrat zagnat, ker je malo nepriročno, če moraš vsakič, ko znova odpreš python znova zagnati vsako kodo posebej( s shift+enter) in je teh več sto.
asked Apr 8, 2016 by MiriamCukjati (500 points)
edited Apr 9, 2016 by janko.slavic

1 Answer

+7 votes
 
Best answer
Zgoraj imaš drop-down menu. Cell --> Run All (Above, Below)
answered Apr 8, 2016 by Blaž Velkavrh (29,970 points)
selected Apr 9, 2016 by blaz
...