• Register

Pretvarjanje enačb iz pythona v word

+11 votes
503 views
Zanima me ali obstaja način,program,modul....,da bi enačbe rešene simbolno v pythonu, pretvoril v word(.docx) format? Nekaj sem sicer že brskal o tem in dobil neke programe,ki so narejeni prav s tem namenom vendar so vsi plačljivi,kakšne licence na črno mi pa tudi ni uspelo izbrskati.
asked Apr 8, 2015 by Gasper Tercon (260 points)

2 Answers

+7 votes
 
Best answer

Če uporabljate sympy in imate omogočeni "lep" izpis (init_printing()), potem je zadeva enostavna.

Primer znotraj ipython notebooka je tukaj:

from sympy import *

init_printing()

x, y, k = symbols('x y k')

sin(1.2*pi + x)**y

Zadnja vrstica bo izpisala enačbo v "lepi" obliki. Na enačbo kliknete z desnim klikom, nato Show Math as / MathML Code:

Tekst v rdečem okvirčku je zapis enačbe v MathML načinu, ki ga pozna Office, da ga lahko uporabite npr. v Wordu morate dodati samo še prvo vrstico (da Word ve, kako naj uporabi kodo): <?xml version="1.0"?>

Celotna enačba torej je (pripravite si npr. v notepadu (ne Wordu), nato pa vse skupaj kopirajte v Word):

<?xml version="1.0"?>
<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="block">
  <msup>
    <mi>sin</mi>
    <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
      <mi>y</mi>
    </mrow>
  </msup>
  <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
    <mrow>
      <mo>(</mo>
      <mi>x</mi>
      <mo>+</mo>
      <mn>1.2</mn>
      <mi>&#x03C0;<!-- π --></mi>
      <mo>)</mo>
    </mrow>
  </mrow>
</math>

Od tukaj naprej, lahko urejate v Wordu.

 

answered Apr 9, 2015 by janko.slavic (74,820 points)
selected Apr 10, 2015 by janko.slavic
+4 votes

Zdravo,

1. iz ipythona lahko exportirate latex kodo: http://ipython.org/ipython-doc/1/interactive/nbconvert.html (opozorilo, mogoče ne bodo vse enačbe pravilno formatirane)

2. rabite miktex in ghostscript: http://lab.fs.uni-lj.si/ladisk/?what=incfl&flnm=latex.php

3. uporabite skripto tex and paste: http://www.interactive-graphics.de/index.php/downloads

tukaj so dodatna navodila, če ne dela vse:
http://tex.stackexchange.com/questions/80234/latex-in-coreldraw

so pa še druge možnosti, poglejte recimo: http://nbviewer.ipython.org/github/jrjohansson/scientific-python-lectures/blob/master/Lecture-5-Sympy.ipynb ali https://github.com/JelteF/PyLaTeX oz napišete poročilo v LaTeXu

LPM

answered Apr 9, 2015 by matija.brumat (1,870 points)
Ta odgovor je za napredno uporabo... Ne vem, če je imel Gašper to v mislih...
...