• Register

Kako instaliram seaborn?

+4 votes
161 views
asked Mar 19, 2016 by Markop (460 points)
edited Mar 19, 2016 by janko.slavic

1 Answer

+6 votes
 
Best answer

V okolju notebook: najprej napišeš !pip install ter potem program ki ga želiš, v tvojem primeru seaborn. Torej napiši !pip install seaborn --upgrade, ti ga še posodobi na zadnjo verzijo

V komandini vrstici pa brez klicaja, torej pip install seaborn --upgrade

answered Mar 19, 2016 by jans (3,290 points)
edited Mar 19, 2016 by janko.slavic
...