• Register

Kaj je Sympy Gamma?

+10 votes
337 views asked Mar 16, 2016 by janko.slavic (78,700 points)
edited Mar 16, 2016 by janko.slavic

3 Answers

+7 votes
 
Best answer
SymPy Gamma je enostavna spletna aplikacija, ki temelji na Google App Engine, ki izvaja in prikaže rezultate SymPy izražanja, kot tudi doda sorodne izračune, na način, ki je podoben tistemu iz Wolfram Alpha.
answered Mar 16, 2016 by urskamlakar (4,080 points)
selected Mar 16, 2016 by janko.slavic
Odlično; tukaj še celotni source domače strani: https://github.com/sympy/sympy_gamma/
+6 votes
Sympy gamma je preprosta internetna aplikacija zasnovana na Google app Engine, ki izvaja in prikazuje enačbe ter rezultate SymPy zelo podobno kot WolframAlpha
answered Mar 16, 2016 by jans (3,290 points)
Odlično; za par sekund vas je prehitela Urška!
+7 votes
Sympy Gamma je Pythonova knjižnica za simbolno računanje računalniške algebre, ki je vsem dostopna na spletu.
Kratko povedano, to je spletni kalkulator, takšen kot je tudi Wolfram alpha.
answered Mar 16, 2016 by Gregor (2,080 points)
Odlično; za minuto vas je prehitela Urška!
...