• Register

Razlika med sympy funkcijo replace in subs.

+15 votes
591 views
Zanima me, kakšna je razlika med sympy funkcijo replace in subs.
asked Mar 10, 2016 by LapajneJ (3,120 points)

1 Answer

+13 votes
 
Best answer

Ena bolj opaznih razlik je v tem kako funkcija dojema zapisan izraz. Replace zamenja člen v izrazu le, če je le ta enak tistemu, ki ga želimo zamenjati. Subs pa podane argumente najprej poenostavi, nato pa začne z menjavo ( (2*x, 5) poenostavi na (x, 2.5) )

Sicer pa obstaja kar veliko razlik, predvsem v tem kaj katera funkcija lahko menjava. Podrobnosti si preberi v dokumentaciji:

Replace

Subs

answered Mar 10, 2016 by Blaž Velkavrh (29,970 points)
selected Mar 10, 2016 by LapajneJ
...