• Register

Ali obstaja kakšna razlika, ko podajamo simbole, ko uporabimo Symbol oz symbols?

+7 votes
84 views
asked Mar 10, 2016 by Urban (220 points)

1 Answer

+5 votes
 
Best answer

Kratek odgovor:
uporabljajte raje vedno symbols!

priporočena uporaba: 
a, b, c, d = sympy.symbols('a, b, c, d')

isti rezultat bi dobili z:
a = sympy.Symbol('a')
b = sympy.Symbol('b')
...

Malo daljši: symbols pretvori niz (ang. string) v instance objekta Symbol. Če kličemo Symbol neposredno lahko naredimo samo eno instanco z nekim imenom. Od tukaj naprej se pa lahko zelo zakomplicira, ker v Symbol lahko vpišete enak string kakor v symbols (rezultat pa je zelo različen)!!

Glejte tudi: http://docs.sympy.org/dev/modules/core.html#symbols

answered Mar 10, 2016 by janko.slavic (69,640 points)
selected Mar 16, 2016 by blaz
...