• Register

Zapis enačb z $...$ in sympy

+6 votes
155 views
Je še kakšna razlika med zapisom enačbe z znakom $ in sympy, razen da se $...$ uporablja le v markdown celicah, sympy pa pri izračunih ?
asked Mar 8, 2016 by jans (3,290 points)
retagged Mar 9, 2016 by janko.slavic

2 Answers

+4 votes
 
Best answer

Gre za veliko razliko. Na koncu koncev se v obeh primerih uporablja MathJax renderiranje LaTeX izpisa. V primeru, da uporabite $...$ znotraj markdowna bo MathJax (kaj se dogaja zadaj vam dejansko ni treba znati) enačbo prikazal v lepi obliki. Če uporabljate sympy, imate izraze dejansko definirane (prikaz je sekundarnega pomena). Lahko pa izraze tudi prikažete, v tem primeru se izraz izpiše v latex obliki in nato renderira z MathJax-om in je spet prikazan v lepi obliki.

Vsak izraz definiran v sympy lahko pretvorite v latex obliko z ukazom sympy.latex(...). To obliko pa lahko nato uporabite v markdownu, latexu. 

Nekaj komentajev za uporabo v Wordu tukaj: http://pinm.ladisk.si/8/pretvarjanje-ena%C4%8Db-iz-pythona-v-word?show=8#q8

answered Mar 9, 2016 by janko.slavic (76,830 points)
selected Mar 9, 2016 by jans
+6 votes
Sympy knjižnica je uporabljena samo v Python-u za simbolno matematiko.

Markdown kodo lahko spišeš marsikje, namenjen pa je oblikovanju besedila (in tudi zapisu enačb)
answered Mar 8, 2016 by Blaž Velkavrh (29,970 points)
...