• Register

Predavanje 3-vpr.10. Kaj pomeni "out = 0."?

+3 votes
178 views
Kaj dela ukaz "out = 0."? Čimpodrobneje prosim :)

out = 0.               # Bere vrstico po vrstico in nato sešteva drugi element (to je seveda drugi stolpec)
for vrstica in A:
    out += vrstica[1]
asked Mar 8, 2016 by gregavolk (190 points)
out = 0. priredi začetno vrednost, saj je operator out += vrednost, definiran kot  out = out + vrednost.

3 Answers

+4 votes
 
Best answer

Podajam pregled po korakih:

A = np.array([[1, 2, 3], [4,5,6], [7,8,9]])  # Numerični seznam, dimenzij 3x3

out = 0  # priredimo začetno vrednost.

# sedaj na roke zapišimo for zanko - imamo tri iteracije,
# Python v for zaniki privzeto gleda prvo dimenzijo 
# (num.) seznama (torej vrstice)

# prva iteracija

out += vrstica[1]   # vrstica = [1, 2, 3]; out = out + vrstica[1] = 0 + 2 = 2

# druga iteracija

out += vrstica[1]   # vrstica = [4,5,6];  out = 2 + vrstica[1] = 2 + 5 = 7

# tretja iteracija

out += vrstica[1]   # vrstica = [7,8,9];  out = 7 + vrstica[1] = 7 + 8

 

 

answered Mar 8, 2016 by blaz (41,550 points)
selected Mar 9, 2016 by Luka Knez
+3 votes
Po mojem mnenju je out samo ime "tistega kar iščemo" in se začne z nič.(ker ima zraven še piko to pomeni da rezultat želi kot float)

nato izvedeš for zanko za vsako vrstico v A (matrika)

in zadnja vrstica potem izvede, da out-u(ime tistega kar iščemo) prišteje vrstico po vrstico, drugega elementa(2 stolpec)...

Nato tega nisi dodal spodaj... Še pokličemo out, da dobimo rezultat....
answered Mar 8, 2016 by urskamlakar (4,080 points)
+2 votes

Ti z out = 0. definiraš spremenljivko out in ji prirediš vrednost, njen tip ( type(out) ) pa je float.

out = 0.
print(out, type(out))

Out: 0.0 , <class 'float'>
answered Mar 8, 2016 by Blaž Velkavrh (29,970 points)
...