• Register

Kaj naredita operaciji np.dot in np.cross pri matrikah in vektorjih ?

+10 votes
242 views
asked Mar 5, 2016 by nejcplestenjak (270 points)
retagged Mar 7, 2016 by Marko Mihalec

1 Answer

+6 votes
 
Best answer
To sta operaciji med vektorji in matrikami, in sicer:

np.dot je funkcija za računanje skalarnega produkta. (v tem primeru se vsak člen zmnoži z vsakim.)

np.cross he funkcija za računanje vektorskih produktov (pri matrikah)
answered Mar 5, 2016 by urskamlakar (4,080 points)
selected Mar 5, 2016 by janko.slavic
primer za np.dot:

a = [0, 1, 2, 3, 4, 5]
b = [3, 3, 3, 3, 3, 3]

a * b = [0, 3, 6, 9, 12, 15]

primer za np.cross:

 x = (1, 2, 0)
 y = (4, 5, 6)
 print np.cross(x, y)
[12 -6 -3]

to je pa še link če mogoče ne veš kako se množi matrike oz. kaj je na katerem mestu: http://www.python-course.eu/matrix_arithmetic.php
...