• Register

Kako namestiti poljubni modul in ga preizkusiti?

+5 votes
384 views
Kako namestiti poljubni modul in ga preizkusiti?
asked Feb 29, 2016 by LapajneJ (3,120 points)

1 Answer

+9 votes
 
Best answer

V ukazni vrstici (cmd) izvedete ukaz:

pip install ime_modula

oziroma:

conda install ime_modula

Prvi način se nanaša na vse kar je znotraj Python Package Index, ki je v bistvu repozitorij za Python pakete, medtem ko se drugi navezuje na Anacondine pakete. Pri slednjih, lahko paketi temeljijo tudi na drugih programskih jezikih.

Zgornja ukaza lahko izvedemo tudi v jupyter notebooku, tako da spredaj dodamo klicaj:

!pip install ime_modula

oziroma:

!conda install ime_modula

Modul v programu nato pokličemo z ukazom:

import ime_modula

oziroma:

from ime_modula import * 

Zvezdica pomeni, da uvozimo vse funkcije oz. objekte, lahko pa tudi posebej definiramo kaj želimo uvozit (npr. from ime_modula import funkcija1, funkcija2).

 

answered Feb 29, 2016 by blaz (41,550 points)
selected Feb 29, 2016 by LapajneJ
...