• Register

(NE)zaznavanje modula v jupyteru

+5 votes
171 views

zakaj

from mojmodul import vol_stozca as vs
vol = vs(5, 3)

print("Volumen je: ", vol)

 

deluje v pyCharmu ampak ne v jupyteru?

PS: modul sem napisal in ga dodal v mapo lib

asked Feb 24, 2016 by maticz (200 points)
edited Feb 24, 2016 by janko.slavic

1 Answer

+4 votes

Poglej če kaj izmed teh odgovorov reši težavo.

Če sta *.ipynb (Jupyter Notebook) in *.py (PyCharm) datoteki s katerima si želel uvoziti modul vol_stozca v isti mapi in je modul shranjen kot *.py nebi smelo biti težav.

Za naslednjič pa prosim, da poleg opisa problema pripneš tudi sliko iz Jupytra oz. PyCharma, da se na podlagi errorja lahko hitro ugotovi razlog problema.

EDIT: Poglej če imaš v modulu (koda, avtor - v pycharmu) ali v absolutni poti do modula prisoten šumnik. Sicer ne poznam razloga ampak importanje *.py modula v Jupyter z vključenimi šumniki ne deluje

answered Feb 24, 2016 by Blaž Velkavrh (29,970 points)
edited Feb 24, 2016 by Blaž Velkavrh
...