• Register

Kako so povezane besede: ZDA, proračun, github in #opengovernment?

+5 votes
136 views
Pri predmetih PiNM in NM uporabljamo repozitorij na github-u, se pa github ne uporablja samo za spremljanje verzij kode, pač pa tudi širše. Kdo prvi pravilno poveže zgornje besede?
asked Feb 18, 2016 by janko.slavic (79,290 points)

1 Answer

+6 votes
 
Best answer
Bela hiša je 1. februarja objavila novico, da bo vse podatke o ameriškem proračunu za leto 2016 objavila na GitHub-u (https://github.com/WhiteHouse/budgetdata), s tem pa bodo ti podatki postali javna last. Tako bodo javnosti olajšali pregled in komentiranje predsednikovih predlogov, kar je še en izmed projektov v sklopu #opengovernment. Za objavo raznih projektov v povezavi z vladami različnih držav je GitHub objavil tudi posebno sekcijo government.github.com.
answered Feb 21, 2016 by LukaSkof (1,180 points)
selected Feb 21, 2016 by janko.slavic
...