• Register

Kako so besede: Einstein, Ligo, Gravitational waves povezane s Pythonom in Jupyter notebook?

+6 votes
327 views
V preteklem tednu je odmevala novica o eksperimentalni potrditvi gravitacijskih valov, ki jih je teoretično napovedal Albert Einstein.

Kdo ugotovi povezavo s PiNM?
asked Feb 17, 2016 by janko.slavic (80,790 points)

1 Answer

+9 votes
 
Best answer

Skupina znanstvenikov pod okriljem LIGO [Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory: http://www.ligo.org/] Scientific Collaboration (LSC) je prejšnji teden eksperimentalno potrdila obstoj gravitacijskih valov, ki jih je teoretično napovedal Albert Einstein. Skupina je na spletu prosto objavila eksperimentalno pridobljene podatke, ter vodnik za učenje o njihovi uporabi pri procesiranju signalov. Objavila je tudi datoteko za uvoz v pyhton notebook, v katerem lahko vsak posameznik podatke po navodilih obdela in se tako nauči procesiranja signalov s programiranjem.  

Povezava do pripravljenega vodnika s strani LIGO:

https://losc.ligo.org/s/events/GW150914/GW150914_tutorial.html

answered Feb 21, 2016 by LukaSkof (1,180 points)
selected Feb 21, 2016 by janko.slavic
...