• Register

PDF knjige Numerical Methods in Engineering with Python 3, 2013 (Kiusalaas J)

+7 votes
725 views

Nekateri ste me spraševali po knjigi, ki je navedena med viri:

Kiusalaas J: Numerical Methods in Engineering with Python 3, 2013

Je kdo našel kje objavljen pdf?

asked Jan 5, 2016 by janko.slavic (80,790 points)

1 Answer

+7 votes
...