• Register

Diferencialna enačba 3. reda

+3 votes
249 views
Na predavanjih smo imeli zaenkrat največ diferencialne enačbe 2. reda, ki smo jih reševali z metodo Runge-Kutta ter pomočjo modula scipy.integrate.ode/odeint. Zanima me ali lahko tudi diferencialno enačbo 3. reda rešimo na ta način (bilo je rečeno da se lahko diferencialno enačno n-tega reda spravi na n diferencialnih enačb 1. reda), ali moramo dodati še npr. robne pogoje?
asked Jan 1, 2016 by Gasper02 (320 points)
retagged Jan 14, 2016 by blaz

1 Answer

+1 vote
 
Best answer
Ja, diferencialno enačbo tretjega reda lahko prevedete na tri diferencialne enačbe prvega reda.

Če nimate podanih začetnih oz. robnih pogojev si jih v principu lahko sami izberete.
answered Jan 1, 2016 by blaz (41,550 points)
selected Jan 1, 2016 by janko.slavic
...