• Register

Je potrebno zaokroževati vredosti, ki si blizu 0 da bo odgovor pravilen?

+1 vote
494 views

Zaradi binarnega zapisa pride do odstopanja predvsem pri vrednosti 0 (kjer bi moralo biti 0 je npr, 3.9346832e-14). To sem popravil s funkcijo round_. Zanima ma kateri odgovor je (bolj) pravilen. Bo sistem oba enako sprejel?

Lp

Matrika1:

[-9.00000000e+00 -6.49600000e+00 -4.36800000e+00 -2.59200000e+00 -1.14400000e+00 4.44089210e-15 8.64000000e-01 1.47200000e+00 1.84800000e+00 2.01600000e+00 2.00000000e+00 1.82400000e+00 1.51200000e+00 1.08800000e+00 5.76000000e-01 -7.99360578e-15 -6.16000000e-01 -1.24800000e+00 -1.87200000e+00 -2.46400000e+00 -3.00000000e+00 -3.45600000e+00 -3.80800000e+00 -4.03200000e+00 -4.10400000e+00 -4.00000000e+00 -3.69600000e+00 -3.16800000e+00 -2.39200000e+00 -1.34400000e+00 3.90798505e-14]

Zaokrožena matrika:

[-9. -6.496 -4.368 -2.592 -1.144 0. 0.864 1.472 1.848 2.016 2. 1.824 1.512 1.088 0.576 -0. -0.616 -1.248 -1.872 -2.464 -3. -3.456 -3.808 -4.032 -4.104 -4. -3.696 -3.168 -2.392 -1.344 0. ]

asked Oct 26, 2022 by pv2 (190 points)

1 Answer

0 votes
Oba odgovora bi v takem primeru morala biti sprejeta, sistem primerja rešitve do določene numerične natančnosti.

Ni predvideno, da bi morali vrednosti sami zaokroževati. Če je koda pravilna, bi moral biti odgovor sprejet.
answered Oct 26, 2022 by dgorjup (74,760 points)
...