• Register

jupyter notebook

+2 votes
243 views
Ko ga poskusim odpreti za DN mi pokaže alarm.

upyter : The term 'jupyter' is not recognized as the name of a cmdlet, function, script file, or operable program. Che
ck the spelling of the name, or if a path was included, verify that the path is correct and try again.
At line:1 char:1
+ jupyter notebook
+ ~~~~~~~
    + CategoryInfo          : ObjectNotFound: (jupyter:String) [], CommandNotFoundException
    + FullyQualifiedErrorId : CommandNotFoundException

PS C:\Users\HP\Desktop\Luka Mavri\IZOBRAŽEVANJE\Faks\22-23\ZIMSKI\Numerične metode> python -m notebook
Elementa Python ni mogo
PS C:\Users\HP\Desktop\Luka Mavri\IZOBRAŽEVANJE\Faks\22-23\ZIMSKI\Numerične metode>

Za odgovore se že v naprej zahvaljujem.
asked Oct 16, 2022 by mavriluka (140 points)

1 Answer

0 votes

Nekaj podobnih vprašanj je bilo v zadnjih tednih tukaj že odgovorjenih.

Vaše možnosti so, da:

  1. sami dodate ustrezne vrstice v "Path" spremenljivko okolja,
  2. zaganjate jupyter notebook preko "Anaconda Prompt", ali pa
  3. poskusite ponovno namestiti Anacondo z administratorrkimi pravicami tako, da bodo ustrezne poti samodejno dodane v Path, če imate to možnost.
answered Oct 17, 2022 by dgorjup (74,760 points)
...