• Register

Kako zapišemo ulomek v matriko?

+2 votes
176 views
g = 9.81 #m/s^2
m = 121980 #kg
F_potisk1 = 586700 #N

Imam 3 enačbe, ki jih je potrebno spraviti v matrično obliko:

F_potisk = 3 * F_potisk1
F_potisk - F_R = m * g
F_R / a = m

 

Problem je, da se v zadnji enačbi pojavita neznanki v ulomku. Če zadnjo enačbo preuredimo tako, da ni več ulomka pa se pojavi problem, da nimamo izolirane številčne vrednosti. V matriko tako ne moremo napisati le številčnih vrednosti....

 

Kako bi iz teh treh enačb formirali matriko?
asked May 28, 2022 by jc0945 (580 points)

1 Answer

+2 votes
 
Best answer

Pozdravljeni, kot razumem sta neznanki F_R in a? 

Zadnjo enačbo morate pomnožiti z a, tako dobite:

F_R = m*a

To potem lahko preuredite:

F_R - m*a = 0

To enačbo zapišete v matrično obliko, m je koeficient (v matriki koeficientov), konstanta pa je 0.

Lp, KZ

answered May 30, 2022 by kzaletelj (8,300 points)
selected May 30, 2022 by jc0945
...