• Register

Ekstrakcija koeficientov iz Array-a

+2 votes
114 views
Pozdravljeni! Zanima me s katero funkcijo bi lepše izločil koeficiente iz array-a da bi jih imel lahko za podatke?

#Koeficienti
n0 =
n1 = f_1[1]
n2 = f_1[2]
n3 = f_1[3]
n4 = f_1[4]
asked May 16, 2022 by zanpozek (140 points)

1 Answer

+1 vote

Pozdravljeni,

koeficiente lahko 'razpakirate' na sledeč način:

n0, n1, n2, n3, n4 = f_1

Spremenljivk na levi strani mora biti enako število, kot je število elementov v f_1.

answered May 17, 2022 by kzaletelj (8,300 points)
...