• Register

Nejasna navodila

+2 votes
147 views

Pri 7DN nemorem razumeti kaj oz kateri podatek je zahtevan da lahko jaz rešim nalogo.

Gre za naloga digitalna sivinska slika.

En tak primer je: "Pripravite numerično polje x indeksov slikovnih elementov (v naraščajočem vrstnem redu, začnite z 0)...". Kje sploh piše da je razdalja na x polje da je medsebojna razdalja 2? Poznamo spremelnjivko x_0 = 2, sicer kaj to točno pomeni? 

Drugi primer> "Zalogo vrednosti x razdelite na n ekvidistantnih točk in podajte predzadnjo vrednost dobljenega numeričnega polja." Kateri  je tukaj mišljeno. Kjer sem probala z tisti ki sem pripravila v zgornjo nalogo, pa še celotni (vseh 12) pa ni šlo. Seveda na konc primerjam rešitev in vidim da je čist tretjo.

Razen če ne razumem nekateri stvari, bi prosila da za vsako domačo nalogo vsaj neke teste pripravite da lahko vidimo kje je točno napaka. Enkrat ko mi uporabimo svoje 3 poskuse in vidimo kaj se pričakuje na drugo stran ni več od naše pomoči. Ali to ali podrobnejša navodila kjer vem da nisem edina s takšnimi težavami.
Prosim še za ostale kolege če imate kakšen nasvet kako se vi lotite tega, prof/assistent pa za vaše razumevanje. 
 

 

 

asked Apr 21, 2022 by ivanaristovska (200 points)

1 Answer

+1 vote
 
Best answer

Numerično polje x določite pri prvi nalogi, kjer je navodilo jasno: x so indeksi dvanajstih podanih vrednosti I, v naraščujočem redu, začenši z 0. Seveda mora biti jasno, kaj je indeks elementa - to je zaporedna številka (položaj) elementa v numeričnem polju.

Za naših 12 točk torej ima x vrednosti: [0, 1, 2, 3, ..., 11].

Tudi naslednje vprašanje, kjer imate težavo, se mi zdi jasno. Zalogo vrednosti x (to je torej  interval [0, 11]) je treba razdeliti z n enakomerno oddaljenimi (ekvidistantnimi) točkami.

Funkcija v Numpy, ki interval [a, b] razdeli na N ekvidistantnih točk je np.linspace(a, b, N), in smo jo na predavanjih in vajah večkrat uporabili.

answered Apr 21, 2022 by dgorjup (74,760 points)
selected Apr 24, 2022 by janko.slavic
"Pripravite numerično polje x indeksov slikovnih elementov (v naraščajočem vrstnem redu, začnite z 0), ter numerično polje I podanih pripadajočih intenzitet  
...