• Register

Iskanje ničel z metodo Newton

+1 vote
126 views
Pri iskanju ničel se mi pojavi problem, ker me zanima več ničel pri različnih kotih. Vsak kot pa ima tudi svoj predpisan čas.

Funkcija newton pa tega ne dopušča in moram kot predpostaviti. Že več ur se mučim kako bi z pomočjo For zanke ali drugačne funkcije prišel do preračuna vseh ničel pri vseh kotih. Hvaležen vsakršnega nasveta/pomoči.

Za lažjo predstavo:

def ničle(t):
    #fi = np.arange(20, 90, 5) - ne deluje
    fi = 20
    return V_0 * np.sin(fi*(np.pi/180))*t - (g*t**2) / 2
asked Jan 3 by Mager71 (160 points)

1 Answer

0 votes

Če prav razumem, želite za več primerov (različni koti) določiti ničlo, torej čas pri katerem je funkcija enaka nič. Za vsako rešitev torej želite v funkcijo podati še en argument - kot?

Če je tako, lahko definirate funkcijo ničle(t, fi). Nato lahko kličete newton(ničle, x0=[t0], args=(fi,)).

 

Lp, KZ

answered Jan 3 by kzaletelj (8,240 points)
...