• Register

sympy.init_printing() ne deluje, če je v PATH-u vključen LaTeX distribution

+1 vote
153 views

Naložil sem si TexLive in je prenehala delovati funkcija sympy.init_printing(). (vse ostale sympy funkcije delujejo normalno). Ko zaženem celico, ki bi mi nekaj izpisala, se celica nikoli ne izvede. Ko kliknem 'interrupt kernel' dobim samo obvestilo 'jupyter kernel timed out' in moram vse resetirati.

Poskusil sem že več rešitev:

  1. ponovna namestitev Anaconda3
  2. namesto TexLive sem namestil MiKTeX
  3. spremenil PATH

Nobena rešitev ni delovala. Edino kar reši problem je, če popolnoma izbrišem TexLive/MiKTeX z računalnika.

Zanima me, kako bi lahko rešil ta problem in če je mogoče problem povezan z update-om na Windows 11.

asked Nov 12, 2021 by gregaroposa (130 points)

1 Answer

0 votes
Sam uporabljam miktex, Windows 11 ter nisem opazil navedenih težav... Parsanje simbolov v Jupyter notebooku sicer temelji na tehnologiji mathjax.

Upam, da rešite.
answered Nov 12, 2021 by janko.slavic (81,340 points)
...