• Register

Spreminjanje končnice datoteke

+1 vote
78 views
Za projektno nalogo uvažam podatke iz športne ure Suunto. Uvozim jih lahko samo v .fit datoteki, za obdelavo in poznejše računanje pa bi rabil .txt datoteko.

Ali obstaja kakšen modul, da bi to lahko naredil v jupyter notebooku?
asked May 9, 2021 by anzedolinar (360 points)

1 Answer

0 votes

Morda obstaja Python knjižnjica, s katero lako neposredno berete .fit datoteke (tale izgleda zanimiva, z malo iskanja boste našli še kako).

Če datoteko v Pythonu preberete, lahko vsebino potem shranite v poljubni obliki, tudi v .txt.

answered May 10, 2021 by dgorjup (74,760 points)
...