• Register

Težave pri odpiranju datotek, modulov.

0 votes
154 views

Pozdavljeni,

imam težavo pri samem odpiranju datotek in modulov. Ko spremljam predavanje si v svoji jupyter notebook  mapi delam zapiske in sicer skopiram kodo iz predavanj od profesorja in prilepim v moji mapi, si dodatno kaj zapišem in poskušam storiti, kar je profesor na predavanjih. To mojo mapo s izpiski imam shranjeno v pynim mapi preko kater vedno zaženem jupyter notebook. 

Skopiram kodo pri datotekah:  datoteka = open('data/prikaz vpisa.txt', mode='w')

Poženem celico in mi javi napako :

FileNotFoundError             Traceback (most recent call last)
<ipython-input-1-f07ec5ed4b52> in <module>
----> 1 datoteka = open('data/prikaz vpisa.txt', mode='w')

FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: 'data/prikaz vpisa.txt'
 
Prav tako pri modulih : from moduli import prvi_modul 
Javi napako :
ModuleNotFoundError            Traceback (most recent call last)
<ipython-input-32-a88708095502> in <module>
----> 1 from moduli import prvi_modul

ModuleNotFoundError: No module named 'moduli'

 
Je to mogoče zaradi tega ker imam te zapiske v svoji mapi in v tej mapi nimam posebnih map za datoteke oz module ali je kaj drugega ? 
Hvala za odgovor 
Rok Vrankar 

 

 

 

asked Mar 25, 2021 by rokvrankar (530 points)

1 Answer

+2 votes
 
Best answer
Jupyter notebook gleda relativno pot od mesta kjer imaš odprto datoteko jupyter notebook, to pomeni tako kot si sam ugotovil da, bi potreboval imeti v isti mapi, kjer imaš zapiske v jupyter notebooku tudi mapi data in moduli, da bi jih lahko uporabil na ta način. Je pa na internetu tudi nekaj drugih načinov za dostopanje datotek v višjih nivojih drevesne strukture, lahko pa enostavno namesto relativne poti uporabiš absolutno pot (C:/...) in prideš do istega rezultata, vendar pri absolutni pazi, če boš isti jupyter notebook odpiral na različnih računalnikih je lahko absolutna pot drugačan in ti ne bo delalo pravilno.
answered Mar 26, 2021 by dominikbozic (1,200 points)
selected Mar 26, 2021 by janko.slavic
...