• Register

Kako iz funkcije, ki generira vektor vrednosti x, dobim vektor odvodov x' ?

+1 vote
210 views
Imam funkcijo, ki mi vrne nek vektor. Želim pa dobiti odvod vsake vrednosti posebej v tem vektorju.
asked Dec 28, 2015 by Želodko (130 points)

1 Answer

+1 vote
Uporabite katero od metod, ki so obravnavane na predavanjih/vajah, npr. metodo končnih razlik.
answered Dec 28, 2015 by blaz (41,550 points)
...