• Register

Izris aproksimacijske krivulje

+2 votes
295 views
Imam problem pri izrisu aproksimacijske krivulje na moje podatke. Vhodni podatki sta dva np.array-a z enakim številom členov.Krivulja se izriše, vendar samo na zelo majhnem delčku grafa in še to nepravilna. Uporabil sem funkcijo np.polyfit.

je mogoce problem to, da so podatki v np.array za x os pomešani med seboj (prvi podatek ni nujno najmanjša vrednosti itd.)
asked Jan 2, 2021 by zupanjulij (290 points)

2 Answers

+1 vote
 
Best answer
Hvala, sem rešil zadevo. Sem pravilno domneval. Np.array, ki sem ga podal na x osi je bilo potrebno urediti po 'velikosti', od najmanjšega podatka do največjega, iz .csv logiranih podatkov sem namreč dobil pomešane vrednosti.

Nato je bilo potrebno urediti še vrednosti na y-osi, da sem dobil efektivno isti graf kot prej (pari točk se seveda morajo ujemati). To sem naredil s funkcijo iz numpy knjižnice, in sicer np.lexsort.

LP
answered Jan 4, 2021 by zupanjulij (290 points)
selected Jan 4, 2021 by janko.slavic
0 votes
Pozdravljeni!

Verjetno kar pravilno ugibate... Glejte prosim dokumentacijo funkcije. Če najdete odgovor ga napišite tukaj in bom potrdil kot "pravilen odgovor"
answered Jan 2, 2021 by janko.slavic (81,340 points)
...