• Register

Napaka v definiciji sistema enačb pri domači nalogi

+2 votes
199 views

Glede na skico pri domači nalogi, naj bi se nahajala napaka pri definiciji sistema enačb, bolj natančno pri vsotah sil v smeri x, kjer bi se enačba morala glasiti F×cos(alfa)+Ax in ne F×cos(alfa)-Ax

https://prnt.sc/vgubfx

asked Nov 10, 2020 by akujrakovic (210 points)

1 Answer

+1 vote
 
Best answer
Hvala za opozorilo.

Res se predznak ne sklada s smerjo puščice na sliki, k sreči pa bo rezultat izračuna v takem primeru vseeno pravilen, le predpostavka smeri reakcije Ax je lahko napačna.

Pri reševanju naloge upoštevajte sistem enačb, zapisan v navodilu naloge. Skica naloge je namenjena le temu, da si praktičen primer lažje predstavljamo.
answered Nov 11, 2020 by dgorjup (74,760 points)
selected Nov 12, 2020 by janko.slavic
...