• Register

Število mest za decimalno piki in skupna širina

+1 vote
35 views
Zanima me ali indeks oziroma črki, ki predstavlja skupno širini (w) in indeks za število mest za decimalno piko (d) sta točno določena ali lahko si jih poljubno izberemo? Saj v domači nalogi (nal. 3) sta definirani z črko a in b. Ko pa ju zamenjam s črkama, ki sta zapisani v gradivih za predavanja (w pa d) pa ne pride prav, tudi če ju zamenjam v podatkih.
asked Oct 14 by lukacencic (170 points)

1 Answer

+2 votes
 
Best answer

Takole se izogneš:

print(f'{flo:{w}.{d}f}')

Pri čemer je flo poljubno število z plavajočo vejico, w in d sta pa celi števili.
 

answered Oct 14 by mitjaderg (630 points)
selected Oct 14 by janko.slavic
...