• Register

Kako odpreti predavanja v načinu prezentacije?

+3 votes
49 views
Rada bi si ogledala predavanja profesorja v GitHub-u v takšnem načinu, kot nam jih kaže na predavanjih.

Hvala za odgovor.
asked Oct 13 by patricijacirar (190 points)

1 Answer

+2 votes
 
Best answer

V jupyter notebooku Lahko s paketom RISE 

zaženeš: pip install RISE 
Refrešaš stran in maš na vrhu v vrstici gumb za predstavitev.

 

answered Oct 13 by nejckreže (610 points)
selected Oct 13 by janko.slavic
Hvala, mi je uspelo :)
...