• Register

nerazumljivo 16. vprašanje v nalogi UVP

+2 votes
98 views

Pri vprašanju piše, da potrebujem seznam kvadratov prvih dvajsetih naravnih števil, večjih ali enakih n in moj n je 79. Ali torej to pomeni da seznam kvadratov od (npr. 81 do konca kvadratov prvih dvajsetih števil) torej vsi kvadrati števil, ki so večji od 79. Ali to pomeni, da števila ki so večja ali enaka 79 vendar manjša od n + 20?

asked Oct 9 by hanaprtenjak (140 points)

1 Answer

0 votes

Mislim, da je navodilo jasno: iščemo kvadrate "prvih dvajsetih naravnih števil, večjih ali enakih n".

Navodilo bi lahko bilo tudi:

Za prvih dvajset naravnih števil, večjih ali enakih n, v seznam shranite vrenosti njihovih kvadrato, zapisanih kot cela števila.

Sicer pa je takim "nejasnostim" namenjena možnost večkratnega odgovarjanja.

answered Oct 9 by dgorjup (66,450 points)
...