• Register

Oštevilčevanje seznamov

+2 votes
44 views
Pozdravljeni,

na predavanjih smo omenili, da je možno oštevilčiti seznam s tem, da prvemu elementu določimo zaporedno številko 1 ter da potem pred naslednje elemente damo simbol *. Jupyter pa me opozori, da zapis ni pravilen in mi noče izvesti želenega ukaza. Sem pa poskusil v code in markdown celici.

 

Že v naprej hvala za pomoč

Urh
asked Oct 8 by urhštempiharjazbec (260 points)

1 Answer

+1 vote
 
Best answer

Verjetno govorite o oštevilčenih točkah ("alinejah") pri naštevanju. Te so podprte le v markdown načinu, saj niso veljavna Python koda.

Tukaj je primer delujoče ga tovrstnega zapisa iz študijskega in izpitnega reda:

1. Preizkus iz teorije se piše na zimskem izpitnem roku.
* Oddaja individualnega projekta: (18. jan 2021 do 12h)
* Zagovori: po izpitnem roku.

V predlogah na pypinm repozitoriju boste našli ogromno podobnih primerov uporabe markdown načina v jupyter Notebook-u. Svetujem vam, da repozitorij prenesete na svoj računalnik in stvari sami raziščete (v preneseni mapi odprite jupyter notebook in lahko boste sami poganjali interaktivne predloge).

answered Oct 9 by dgorjup (66,450 points)
selected Oct 10 by janko.slavic
...