• Register

Kako odpraviti error - Object of type <class 'set'> not serializable

+2 votes
130 views

Živijo,

pri pošiljanju domače naloge mi je do zadnjega primera vse delalo v redu. Pri zadnjem primeru pa mi je ob zagonu celice z ukazom - poslji(odgovor21, id=6677516464841, st=21) vrnilo spodnji error. 

V kolikor zna kdo pomagati bi vam bil hvaležen.

Hvala in Lp

Dušan

---------------------------------------------------------------------------
TypeError                 Traceback (most recent call last)
<ipython-input-32-4b4c6868454e> in <module>()
----> 1 poslji(odgovor21, id=6677516464841, st=21)

~\Desktop\Alles\Fakulteta\2. Letnik\Numerične metode\Domača naloga 2\775164648\Gregorič_Dušan_UVP_Tue_06_10_20_22-55-33\mojladisksi.py in poslji(odgovor, id, st)
  124    }
  125 
--> 126   json_data = json.dumps(data, default=data_to_json)
  127 
  128   r = requests.post(url + 'StudentData',

~\Anaconda3\lib\json\__init__.py in dumps(obj, skipkeys, ensure_ascii, check_circular, allow_nan, cls, indent, separators, default, sort_keys, **kw)
  236     check_circular=check_circular, allow_nan=allow_nan, indent=indent,
  237     separators=separators, default=default, sort_keys=sort_keys,
--> 238     **kw).encode(obj)
  239 
  240 

~\Anaconda3\lib\json\encoder.py in encode(self, o)
  197     # exceptions aren't as detailed. The list call should be roughly
  198     # equivalent to the PySequence_Fast that ''.join() would do.
--> 199     chunks = self.iterencode(o, _one_shot=True)
  200     if not isinstance(chunks, (list, tuple)):
  201       chunks = list(chunks)

~\Anaconda3\lib\json\encoder.py in iterencode(self, o, _one_shot)
  255         self.key_separator, self.item_separator, self.sort_keys,
  256         self.skipkeys, _one_shot)
--> 257     return _iterencode(o, 0)
  258 
  259 def _make_iterencode(markers, _default, _encoder, _indent, _floatstr,

~\Desktop\Alles\Fakulteta\2. Letnik\Numerične metode\Domača naloga 2\775164648\Gregorič_Dušan_UVP_Tue_06_10_20_22-55-33\mojladisksi.py in data_to_json(object)
  102     return float(object)
  103 
--> 104   raise TypeError(f'Object of type {type(object)} not serializable')
  105 
  106 

TypeError: Object of type <class 'set'> not serializable

 

asked Oct 8, 2020 by dusan_gregoric (250 points)

1 Answer

+2 votes

Kot pavi sporočilo napake (TypeError: Object of type <class 'set'> not serializable), gre za težavo pri posredovanju objektov tipa set (množic) na strežnik.

Pri domačih nalogah vas bomo vedno spraševali po osnovnih tipih podatkov (skaarnih vrednostih, nizih, seznamih, terkah, slovarjih, kasneje numeričnih poljih...). Množice niso podprte, saj jih ni mogoče enostavno pretvoriti v standardno obliko za spletno pošiljanje.

Če bi vaš odgovor21 sam po sebi bil množica (če `type(odgovor21) == set`), bi vas program sicer drugače obvestil o neustreznem tipu podatka. Ker vas ni, je tip samega vašega odgovora verjetno podprt (na primer seznam), a verjetno vsebuje objekte neustreznega tipa (na primer, če ste poskušali poslati seznam množic).

Preverite torej, ali vaš poslan odgovor21 vsebuje množice. Najlažje ijh prepoznate po tipu oklepajev. V pomoč vam je lahko tale legenda:

(element1, element2)     ...     terka
[element1, element2]     ...     seznam
{element1, element2}    ...     množica
{ključ1:e1, ključ2:e2}   ...     slovar

Vedno pa lahko tip podatka preverite s funkcijo type().

answered Oct 9, 2020 by dgorjup (74,760 points)
...