• Register

Sem odprel nalogo za drugi teden ker nisem videl in nisem v celoti izdelal ali ce zaprem lahko se enkrat odprem?

+1 vote
101 views
asked Oct 7 by dejantrajkovski (180 points)

2 Answers

+1 vote
 
Best answer

Nalogo lahko načeloma neomejeno-krat odpreš in zapreš (edino oddati jo moraš do 15.10. do 8.00)

answered Oct 7 by tinesenica (460 points)
selected Oct 8 by janko.slavic
Ni čisto tako. Nalogo lahko brez omejitve odpirate v času predčasnega reševanja (običajno bo to do prve vaje iz trenutne snovi, prva naloga je tu izjema). Ko se uradno odpre za reševanje pa morate paziti na časovno omejitev.
+1 vote

Nič niste storili narobe, celo zaželjeno je, da nalogo odprete in rešujete pred prvo vajo. Nalogo lahko še enkrat odprete.

Pazite - ko jo prvič odprete znotraj okna za reševanje (po času "odprtja", to je v ponedeljek 12.10, če govorimo o nalogi UVP v vašem primeru), bo začela teči časovna omejitev.

Več o domačih nalogah preberite v študijskem redu.

answered Oct 7 by dgorjup (66,450 points)
...