• Register

Zanima me zakaj pri tem programu mi noče downloadat v mp3 formatu, ko zelim s youtuba glasbo downloadat?

0 votes
61 views

Uporabljal sem tisto kodo, kaj naj storim da bi pravilno convertiral v mp3 ker s tisto kodo mi podaja v webm formatu

link = 'http:......'

from __future__ import unicode_literals
import youtube_dl
ydl_opts = {
    'format':'bestaudio/best',
    'postprocessor': [{
        'key':'FFmpegExtractAudio',
        'preferredcodec': 'mp_3',
        'preferredquality': '192',
    }],
}
with youtube_dl.YoutubeDL(ydl_opts)as ydl:
    ydl.download([link])

asked Jun 8 by belminramic (510 points)

1 Answer

0 votes
Za taka in podobna vparšanja na internetu gotovo obstaja precej. Tukaj sta dve povezavi, ki vam morda pridete prav:

https://spapas.github.io/2018/03/06/easy-youtube-mp3-downloading/

https://pypi.org/project/youtube-mp3-downloader/
answered Jun 9 by dgorjup (64,970 points)
...