• Register

Kako določimo da časovno odvisnost poda v sekundah in ne v radianih? Q(t)= Q0*cos(t^2)

+2 votes
214 views
asked Dec 27, 2015 by Camir (330 points)

1 Answer

+1 vote

Če hočeš matematično pravilnost enot vpelji konstanto z enotami C = 1 [1/s^2] : Q(t)= Q0*cos(C * t^2) in imaš drugačne enote, drugače pa ne rabiš ničesar spreminjat.

answered Dec 27, 2015 by Jan Zavodnik (1,060 points)
...