• Register

Pri sestavljeni Simpsonovi metodi 1/3 mi kaze napačen odgovor, zakaj?

0 votes
81 views

Uporabil sem to kodo s predavanj:

def simpsonovo_sest(y, h):
    """
    Sestavljeno Simpsonovo pravilo integriranja.

    :param y: funkcijske vrednosti
    :param h: korak integriranja
    """    
    return h/3 * (y[0] + 4*np.sum(y[1:-1:2]) + 2*np.sum(y[2:-1:2]) + y[-1])

Pri tem je hitrost v_t  določena prej s kumulativno trapezno metodo, in je nalog sprašovala da določim pomik pri času t_k

I_Simps_sest = simpsonovo_sest(v_t, h=t_k)
I_Simps_sest

asked Jun 8, 2020 by belminramic (510 points)

1 Answer

0 votes
 
Best answer

Verjetno je šlo za vprašanje v zvezi z domačo nalogo, ki ste ga očitno že sami rešili. Za tiste, ki  jih bo morda v prihodnosti zanimala podoba stvar, prosim komentirajte, kako ste prišli do prave rešitve.

V splošnem predlagam, da pri reševanju domačih nalog vedno uporabljate obstoječe funkcije, če te obstajajo, saj so tako izračunani tudi odgovori domačih nalog. Kljub tembu bo pravilno sprogramirana in uporabljena lastna implementacija dala pravilen odgovor.

answered Jun 9, 2020 by dgorjup (71,260 points)
selected Jun 9, 2020 by belminramic
Ja išlo je seveda za domačno nalogo, sem ugotovil to da je bilo potrebno podati numerično polje vrednotsti od 0 do t_k.
...