• Register

Zakaj mi pri Gaussovi integraciji z N vozlišč pride narobe?

+1 vote
121 views
Uporabljal sem to kodo:

 

N = 5
utezi = scipy.special.legendre(n=N)
odogovor4 = np.array(utezi)
asked May 27, 2020 by belminramic (510 points)
edited May 27, 2020 by belminramic

1 Answer

0 votes
 
Best answer

Prosim dopolnite vprašanje, sedaj ni točno razvidno, kaj je težava.

Sklepam, da želite določiti uteži Gaussove integracijske metode.
Kot piše v zaključku predloge za predavanja, atribut `weights` objekta, ki ga dobite s `scipy.special.legendre` vsebuje točke in uteži Gaussove integracijske metode, zapisane v posameznih stolpcih dobljenega numeričnega polja. Dobite jih takole:

w = scipy.special.legendre(N).weights
točke = w[:, 0]
uteži = w[:, 1]

answered May 27, 2020 by dgorjup (71,260 points)
selected May 27, 2020 by belminramic
ja to je bilo vprašanje, ne vem zakaj do konca ni bilo izpisano, zdaj deluje hvala
Vseeno prosim dopolnite vprašaje, da bo jasno za tiste, ki bi jih kasneje zanimala ista stvar.
...