• Register

Ali obstaja vgrajena funkcija za izračun integrala po simpsonovi 1/3 metodi?

0 votes
54 views
Ali je pri domači nalogi mišljena lastna implementacija?
asked May 27 by mihababic (190 points)

1 Answer

0 votes
Tudi osnovno Simpsonovo 1/3 pravilo lahko dobite s funkcijo `scipy.integrate.simps`, če izberete usterzno število točk, v katerih izračunate vrednosti obravnavane funkcije.
answered May 27 by dgorjup (64,970 points)
Se pravi nekaj takega za 1/3 simpsonovo metodo:

from scipy.integrate import simps
y3, deltay3 = np.linspace(0, l, 3, retstep=True)
vrednosti3= 4*(l/2-y3/2)**2
simps(vrednosti3, dx=deltay3)#?
...