• Register

Ali obstaja funkcija za izračun integrala po osnovnem trapeznem pravilu?

0 votes
66 views
Pozdravljeni, v domači nalogi je potrebno izračunati integral po trapeznem pravilu, uporabil sem profesorjevo implementacijo iz predavanj, vendar je rezultat daleč od pravega, zdaj pa me zanima, če obstaja vgrajena funkcija, oziroma ali je profesorjeva implementacija pravilna in sem jo jaz le narobe uporabil.
asked May 27 by mihababic (190 points)
edited May 27 by mihababic

1 Answer

0 votes
Če s kodo iz predavanj niste dobili pravega odgovora, preverite še enkrat, ali ste jo res pravilno uporabili.

Rezultat osnovnega trapeznega pravila pa lahko dobite s funkcijo `np.trapz`, če izberete ustrezno število točk, v katerih izračunate vrednosti funkcije.
answered May 27 by dgorjup (64,970 points)
Torej 2 točki?, začetno in končno? kar pomeni, da definiram v funkciji  x = (x[0], x[-1]), in tudi vrednosti tako definiram prvo in zadnjo?
oziroma takole

y2, deltay2 = np.linspace(0, l, 2, retstep=True)
vrednosti2= 4*(l/2-y2/2)**2
np.trapz(vrednosti2, dx=deltay2)
Nisem testiral vaše kode, ampak načeloma je tako - za osnovno trapezno pravilo potrebujete dve točki.
...