• Register

Kako narediti numerični odvod na intervalu z n odseki.

+1 vote
177 views
Rešujem namreč domačo nalogo in mi ni jasno zakaj je pravilen odgovor za korak da v linspace funkcijo dodamo 1. Tudi za nadaljno računanje ni pravilen odgovor, saj želimo n odsekov. Torej kaj je zahtevano probal sem obe opciji pa nobena ni bila pravilna je pa res da sem za korak vedno uporabil n+1, ker je bil pri prejšnji nalogi ta odgovor pravilen. dodajam še mojo kodo.

interval, h = np.linspace(0, t_2, n+1, retstep=True)

test= np.linspace(0, t_2, n)

x_g = a*interval**2+b*interval

ali

x_g = a*test**2+b*test

nadaljujem

np.gradient(x_g, h, edge_order=2)

edina ideja, ki jo še imam je, da dam v gradient funkcijo korak kakršen je pri ''test'' in test.
asked May 19, 2020 by mihababic (190 points)

1 Answer

0 votes
S centraln odiferenčno shemo z napako 2. reda ni mogoče določiti odvodov v robnih točkah intervala - odvode lahko po centralni diferenčni shemi torej določite samo v "notranjih" točkah, brez prve in zadnje.

Za več informacij glejte na primer tole vprašanje:

http://pinm.ladisk.si/1847/centralna-diferen%C4%8Dna-shema-napa%C4%8Dna-re%C5%A1itev?show=1847#q1847
answered May 20, 2020 by dgorjup (68,450 points)
...