• Register

Pravilni odgovor v moj.ladisk.si

+1 vote
141 views
Zanima me kako lahko po porabljenih vseh treh poskusih odgovarjanja, kopiram pravilni rezultat iz moj.ladisk.si. Rezultat je namreč ndarray z 230 elementi, ki pa jih ladisk ne pokaže in ne morem reševati nadalnjih vprašanj.
asked Apr 22 by domenbarbis (190 points)

1 Answer

+1 vote
 
Best answer

Če gre za dolgo numerično polje (v vešem primeru 230 elementov) vam ne pokažemo vseh elementov, temveč le vsak `k`-ti element. Korak k je zapisan poleg pričakovanega odgovora v sistemu (v vašem primeru: 'korak': 16).

Takega odgovora seveda ni mogoče neposredno kopirati, lahko pa ga uporabite, da pridete do pravega rezultata, oziroma preverite, ali je vaš nadalje izračunan rezultat pravilen. Ko ste izračunli nov odgovor, in ste preverili korak k pričakovanega odgovora, se mora torej `nov_odgovor[::k]` ujemati s pričakovanim, ki ga vidite v sistemu.

answered Apr 22 by dgorjup (64,970 points)
selected Apr 22 by janko.slavic
Poskusil sem, vendar ne dobim pravih vrednosti saj v odgovoru verjetno ni vseh decimalk.
Do pravega odgovora morate priti tako, da stvar pravilno sprogramirate po navodilih vprašanja. Nato lahko s kodo zgoraj preverite, ali je ta nov odgovor enak tistemu, ki ga delno pokažemo.

Rezultata se lahko razlikujeta v številu decimalk, sicer pa morata biti enaka.
...