• Register

Domača naloga INP

+1 vote
96 views

Zdravo!

Zanima me, kaj naj naredim ko zaženem prvo vrstico naloge in mi pokaže ta ERROR.

Hvala za odgovor :)

Downloading file: mojladisksi.py
---------------------------------------------------------------------------
HTTPError                 Traceback (most recent call last)
<ipython-input-1-261126e0f137> in <module>
   1 from sync import sync
----> 2 sync('/moj.ladisk.si/mojladisksi.py')
   3 from mojladisksi import poslji
   4 import numpy as np

~\Documents\FAKS\2.letnik\4 semester\PiNM\pypinm\dn\Preskar_Ana_INP_Tue_21_04_20_18-01-00\Preskar_Ana_INP_Tue_21_04_20_18-01-00\sync.py in sync(filename, repo, max_age_of_file)
   12   else:
   13     print('Downloading file: {:s}'.format(local_filename))
---> 14     file = urllib.request.urlopen(repo+filename).read()
   15     with open(local_filename, 'wb') as f:
   16       f.write(file)

C:\ProgramData\Anaconda3\lib\urllib\request.py in urlopen(url, data, timeout, cafile, capath, cadefault, context)
  220   else:
  221     opener = _opener
--> 222   return opener.open(url, data, timeout)
  223 
  224 def install_opener(opener):

C:\ProgramData\Anaconda3\lib\urllib\request.py in open(self, fullurl, data, timeout)
  529     for processor in self.process_response.get(protocol, []):
  530       meth = getattr(processor, meth_name)
--> 531       response = meth(req, response)
  532 
  533     return response

C:\ProgramData\Anaconda3\lib\urllib\request.py in http_response(self, request, response)
  639     if not (200 <= code < 300):
  640       response = self.parent.error(
--> 641         'http', request, response, code, msg, hdrs)
  642 
  643     return response

C:\ProgramData\Anaconda3\lib\urllib\request.py in error(self, proto, *args)
  567     if http_err:
  568       args = (dict, 'default', 'http_error_default') + orig_args
--> 569       return self._call_chain(*args)
  570 
  571 # XXX probably also want an abstract factory that knows when it makes

C:\ProgramData\Anaconda3\lib\urllib\request.py in _call_chain(self, chain, kind, meth_name, *args)
  501     for handler in handlers:
  502       func = getattr(handler, meth_name)
--> 503       result = func(*args)
  504       if result is not None:
  505         return result

C:\ProgramData\Anaconda3\lib\urllib\request.py in http_error_default(self, req, fp, code, msg, hdrs)
  647 class HTTPDefaultErrorHandler(BaseHandler):
  648   def http_error_default(self, req, fp, code, msg, hdrs):
--> 649     raise HTTPError(req.full_url, code, msg, hdrs, fp)
  650 
  651 class HTTPRedirectHandler(BaseHandler):

HTTPError: HTTP Error 500: Internal Server Error

 

asked Apr 21 by anapreskar (200 points)
reopened Apr 21 by dgorjup

1 Answer

0 votes
 
Best answer
More delati, js sm isto vprašanje postavil 2 minute pred tabo. Sem resetiral kernel in internet, pa še ni delalo nato pa počakal 10min pa zj lepo vse dela. Mislim da je bil problem v serverju.

Veselo reševanje :)
answered Apr 21 by zigazupanc (800 points)
selected Apr 21 by dgorjup
Če ti ne deluje, probaj vse zapreti, izklopiti internet in znova poženi. Kolegu je tako potem vse vredu delovalo.
...