• Register

Sporen rezultat (int/float)?

+2 votes
171 views
Navodilo naloge: Določite matriko koeficientov (oblika np.array()) z ozirom na razporeditev neznank iz prejšnjega vprašanja. Zaradi enoličnosti rešitve naj bodo na diagonali koeficienti $[1,1,1]$. Vrstni red enačb po vrsticah matrike koeficientov naj se ujema z vrstnim redom enačb zapisanih na sliki.
 1. moj odgovor:
{'tip': 'ndarray', 
'dtype': 'float64', 
'mean': 0.4444444444444444, 
'shape': 
[3, 
3], 
'flat': 
[1.0, 
0.0, 
0.0, 
1.0, 
1.0, 
0.0, 
0.0, 
0.0, 
1.0], 
'flat_size': 9, 
'korak': 1} 
2. pričakovan odgovor:
{'tip': 'ndarray', 
'dtype': 'int32', 
'mean': 0.4444444444444444, 
'shape': 
[3, 
3], 
'flat': 
[1, 
0, 
0, 
1, 
1, 
0, 
0, 
0, 
1], 
'flat_size': 9, 
'korak': 1}
 
asked Apr 20, 2020 by gregorkoplan (210 points)

2 Answers

0 votes
Rezultati so ti zapisani z plavajočo vejico, kot dtype daš samo int v oklepajih zraven, koliko vidim v tem je napaka samo
answered Apr 21, 2020 by belminramic (510 points)
+1 vote
Glede na to, da je razlika le v tipu zapisanega rezultata, bi vaš odgovor moral biti pravilen. Gre za napako na naši strani, pri vprašanju ste zato dobili točke.
answered Apr 21, 2020 by dgorjup (68,450 points)
...