• Register

Kako določiti Evklidsko normo matriko koeficientov?Ali uporabimo matriko koef. ki ima po diagonali [1,1,1] ?

0 votes
117 views
asked Apr 15 by matjazzupancic (130 points)

2 Answers

0 votes

Prosim uporabite priporočila za postavljanje vprašanj (nahajajo se v tem vprašanju).

answered Apr 16 by kzaletelj (3,780 points)
0 votes
Če prav razumem vprašanje probaj z np.linalg.norm(....)
answered Apr 29 by andrejgregoric (400 points)
...