• Register

Obračanje enačb s sympy

0 votes
65 views

Iz enačbe r=... bi rad izpostavil spremenljivko Ro zraka. Sicer mi to uspe, ampak mi vrže ven v 'list', kar mi ne pride prav, če želim naprej uporabljati novonastalo enačbo s sympy. Funkcija sympify tudi ne naredi neke razlike. Sprobal sem že 1001 način.

 

asked Apr 12 by sGrcar (160 points)

1 Answer

+2 votes
 
Best answer
Uporabi izbiranje iz seznamov. Ali pa na konec sym.solve izberi rešitev. Spodaj imaš primera, katera vrneta enačbo, ki ni zapisana kot list. To lahko shraniš v novo spremenljivko, s katero lahko naprej računaš.

sym.solve (__________) [0]

seznam[0]
answered Apr 12 by jakob_skubic (490 points)
selected Apr 12 by janko.slavic
...