• Register

Kaj naredi np.random.normal(scale=1)?

+2 votes
216 views
Uporabo sem zasledil v vzorcu seminarske naloge ni pa mi povsem jasno, kaj naj  bi zadeva naredila. Opis iz spletne strani(http://docs.scipy.org/doc/numpy/reference/generated/numpy.random.normal.html) mi ne pomaga, da bi si preprosto predstavljal kaj, naredi ta funkcija. Gre za nekakšno naključno ustvarjanje šuma ali kako?
asked Apr 24, 2015 by Jure Podobnikar (980 points)

1 Answer

+3 votes
 
Best answer

To spada pod poglavje verjetnostne matematike, in gre za "gaussian distribution" ali Gaussova porazdelitvena krivulja(oblika zvona).
Funkcija zgoraj zgenerira naključne vzorce in jih zapakira v array. Tako, da na nek način gre za šum.

Edit:

Dodal bi še, za lažje razumevanje, da "random" tukaj generira float od 0.0 do 1.0, >>[0.0, 1.0)<<, enakomerno čez interval!
Še parametri:

  • Loc - "mean", pomeni srednjo vrednost(kot npr. median, modus..). Mean čisto preprosto pomeni, vsota vseh števil / številom cifer.
  • Scale - pomeni standardni odklon in je kazalec v statistiki, ki meri razpršenost enot. V matematiki je označen kot "sigma". Vnaša se ga kot float in večji kot je(čisto poljubno), bolj so razpršene. 
  • Size - dolžina vrnjenega seznama (lahko tudi poljubne dimenzije - glej izvorno pomoč).
answered Apr 25, 2015 by Žiga Pisar (1,480 points)
selected Apr 28, 2015 by janko.slavic
...